Menu Sluiten

Een gezonde omgeving is van levensbelang

Bepaalde stoffen kunnen in te hoge concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid van uzelf, uw medewerkers en uw bezoekers. Volgens recent onderzoek van de wereldgezondheidsorganisatie overlijden er jaarlijks zo’n 12.000 Nederlanders vroegtijdig door vervuilde lucht. Gelukkig kunt u maatregelen treffen om te zorgen dat deze stoffen niet in te hoge concentraties voorkomen in uw gebouw. 

Maar wat speelt er momenteel? En wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit in gebouwen?

Fijnstof 

Met het woord ‘fijnstof’ wordt meestal verwezen naar PM2.5 en PM10. Dit zijn extreem kleine deeltjes die in onze lucht verspreid raken. Onder andere voertuigen, kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties brengen fijnstof in de lucht. Via reguliere ventilatiesystemen die niet sturen op fijnstofmanagement wordt er veel fijnstof gebouwen ingeblazen. Dit is een groot probleem omdat dit erg schadelijk is voor de gezondheid op de langere termijn. Doordat fijnstof in een gebouw ophoopt, is de situatie binnen vaak zelfs erger dan buiten. Sturen op fijnstof kan dus een hoop leed voorkomen.

Koolstofdioxide (CO2)

Een te hoog CO2-niveau is een veelgehoord probleem in gebouwen. De hoeveelheid CO2 in een ruimte neemt toe als er te weinig geventileerd wordt in verhouding tot het aantal aanwezige personen. Gevolgen hiervan zijn vermindering van concentratie en een grotere kans op het maken van fouten tijdens het werk. Een veelgehoorde klacht in een ruimte met te hoge CO2 – concentraties is een duf gevoel en veel moeten gapen. Het is met moderne regeltechniek echter prima mogelijk om uw ventilatiesysteem op CO2 te sturen. Dat betekent dat er meer geventileerd wordt naarmate de bezetting van een ruimte toeneemt. Zo ademen uw bezoekers en personeel altijd frisse lucht in. Vooral op scholen en in kantoren kan dit het ziekteverzuim ver terugdringen.

Ozon (O3)

Ozon is een schadelijke stof voor de luchtwegen en heeft een irriterende werking. Vooral voor mensen met een chronische aandoening als astma of COPD kan dit erg vervelend zijn. Door de juiste maatregelen te treffen in uw gebouw, kunt u voorkomen dat zij onnodig klachten krijgen.

Stikstofoxiden (NOx)

De Nederlandse stikstofuitstoot is de hoogste van Europa: per hectare stoten we ongeveer 4 keer zo veel uit als het EU-gemiddelde. Van de Nederlandse uitstoot bestaat 60% uit ammoniak en 40% uit stikstofoxiden. De landbouw zorgt voor 61% van de stikstofuitstoot (door mest, maar ook uit kassen en door landbouwvoertuigen), het wegverkeer voor 15%. Gezondheidsproblemen vanwege stikstofoxiden zijn moeilijk aan te wijzen, maar mensen met longklachten zullen het verblijf bij hoge concentraties zeker merken, doordat hun klachten kunnen verergeren. Zeker in de gebieden met hoge concentraties stikstofoxiden is het van belang om de lucht in de gebouwen schoon te houden.

Bacteriën, schimmels en virussen

Bacteriën, schimmels en virussen zijn altijd in grote getale om ons heen. Dit kan uiteraard ook helemaal geen kwaad, integendeel, we hebben ze hard nodig om de juiste balans te houden in ons lichaam en in de natuur. In gebouwen komt het echter geregeld voor dat de hoeveelheid van een schimmel of bacterie te veel aanwezig is. Hierdoor ontstaat een onbalans, en dat veroorzaakt ziekte. Op dit moment staan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus uiteraard hoog op de agenda. Het is inmiddels aangetoond dat dit virus zich binnen veel sneller verspreid dan in de buitenlucht. Het levert veel gezondheidswinst op als u uw gebouw zo kunt ventileren, dat verspreiding beter kan worden tegengegaan.

Ervaart u problemen op het gebied van gezondheid in uw gebouw?

ACS heeft oplossingen voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen

Lees meer